Pienten osien kokoonpanon automaatiota

Wisematic Oy kehittää vaativia ratkaisuja pienten ja keskikokoisten tuotteiden valmistuksen automatisointiin. Suunnitellessamme uusia ja innovatiivisia ratkaisuja hyödynnämme pitkäaikaista ja monipuolista osaamistamme asiakkaidemme eduksi: järjestelmissämme yhdistämme mm. hienomekaniikkaa liikkeenohjaukseen ja konenäköön saavuttaaksemme suorityskyvylle asetetut vaatimukset.

Alla olevassa videossa esitellyssä projektissa kehitimme robottisolun, jonka avulla globaalisti toimiva asiakkaamme pystyi palauttamaan Suomeen tarkkuutta vaativan kuluttajatuotteen hienomekaanisen osakokonaisuuden valmistuksen. Aiemmin työ tehtiin käsin vaikka pienten osien käsittely ja kokoonpano on erittäin raskasta ja kuormittavaa työtä. Automaation myötä myös laadunvalvonta ja tuotannon datan seuranta saadaan nostettua uudelle tasolle. 

Tuotteen automaattisen valmistuksen huomiointi kannattaa aloittaa jo varsinaisen tuotesuunnittelun rinnalla – näin toimittiin tämänkin projektin aikana. Toimintamallilla varmistuttiin siitä, että uusi tuote todellakin soveltuu automaattisesti kokoonpantavaksi. Rinnakkaisella suunnittelulla voidaan lyhentää myös tuotannon aloitukseen ja ylösajoon kuluvaa aikaa.

Suunnitteletko uutta automaattisesti kokoonpantavaa tuotetta? Haluaisitko poistaa kuormittavan manuaalisen kokoonpanovaiheen tuotannostasi? Haluatko parantaa tuotannon laatua?

 Ota meihin yhteyttä heti uuden tuoteprojektin alkuvaiheessa – katsotaan automatisoinnin askelmerkit kuntoon ja varmistetaan yhdessä onnistunut ja tehokas tuotannon käynnistys! 

Ota yhteyttä - aloitetaan yhteistyö!

13 + 2 =

Wisematic Sales

Asiakaspalvelu

sales@wisematic.com
puh. 020 710 1522